Verzuimmanagement

Het is natuurlijk vervelend wanneer een werknemer langdurig door ziekte niet kan werken, zowel voor werknemer als werkgever. Als werkgever moet je het loon doorbetalen en ben je verantwoordelijk voor een goed re-integratieproces. Aan dit proces zijn veel verplichtingen verbonden vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Onvoldoende inspanning bij de re-integratie kan leiden tot een loonsanctie van het UWV. 

Wij helpen je om loonsancties te voorkomen en premiekortingen en subsidies te benutten. Door het beperken van de instroom in de Ziektewet en WGA kan je besparen op je verzekeringspremie.

arts

Hoe krijg je regie op verzuim?

Voorkomen is beter dan genezen, daarom wil je zoveel mogelijk regie krijgen op duurzame inzetbaarheid. Echter wanneer er sprake is van langdurige ziekte van werknemers, is het belangrijk om kennis te hebben van sociale wetgeving en inzicht te hebben in de financiële belangen voor zowel werkgever als werknemer. Door het regisseren van verzuim, en waar mogelijk het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid, bespaar je veel geld. Onze ruime ervaring in re-integratie en wet- en regelgeving bij langdurig verzuim zetten wij graag in bij onze verzuimbegeleiding. We verkleinen samen de financiële risico’s en geven handvatten om te zorgen voor een snelle werkhervatting van de zieke werknemer.

Daar waar andere partijen zoals bijvoorbeeld een arbodienst zich richten op de zieke werknemer, ondersteunen wij jou als werkgever. Zo krijg jij de regie in handen!

controlemomenten

Controlemomenten

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet je als werkgever 104 weken het loon doorbetalen. Wij begeleiden je tijdens én na deze 104 weken.

  • We geven jou uitleg over de geldstromen, benoemen de wettelijke gronden en geven jou inzicht over hoe toezicht te houden op de (noodzakelijke) acties van je arbodienst of bedrijfsarts.
  • We geven aan wanneer er controles dienen plaats te vinden. Hiervoor gebruiken we vier specifieke controlemomenten die zich voordoen tijdens de hele periode.
  • Namens jou kunnen wij de communicatie verzorgen over het financieringsverzoek aan je verzekeraar. Dit verzoek wordt onderbouwd door de schadelastbeheersing aan de hand van de controles.

'Samen nemen we de regie, met aandacht voor jou en je werknemer'

bloeddrukmeter

Kortom, waarmee kunnen wij helpen:

/ Helpdesk vraagstukken verzuim, sociale zekerheid, inkomensverzekeringen
/ Bedrijfsrisicoscan
/ Beoordeling en advies verzuim- en personeelsbeleid
/ Verzuimanalyse
Analyse van je verzuimdossier 
/ Trajectbegeleiding
/ Begeleiden van de WIA-aanvraag

 

Lees hier meer over een dossieranalyse

 

Start met grip op verzuim door je Whk-beschikking te controleren!