Financieel inzicht

Bewust zijn van kosten

Door het bewust zijn van de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid krijg je meer grip op je schadelasten. Wij zorgen voor een financieel inzicht voor werknemer, werkgever en organisatie. We laten hierbij verschillende scenario’s zien zodat je de kosten kunt beperken en beheersen. We geven heldere uitleg over de wettelijke uitkeringen

Fin inzicht

Financieel inzicht voor de organisatie

Wat is het effect van de schadelasten op de gedifferentieerde premie Ziektewet/ WGA?

Wij brengen in kaart wat het effect is van de totale schadelasten op de gedifferentieerde premie, dit doen wij op organisatieniveau. We geven een prognose van de ontwikkeling van de gedifferentieerde premie over een aantal jaren en leren hoe je de schadelasten kunt beheersen. Zo houd je blijvend grip op je schadelasten en je budget.

Ben je een eigenrisicodrager? Dan kun je dit overzicht ook prima gebruiken om te zien of je keuze voor het eigenrisico dragen nog steeds passend is voor je. Ben je nog geen eigenrisicodrager, maar overweeg je dit wel te worden? Dan biedt InZet je ondersteuning in de stap naar het eigenrisico dragerschap. Wij zijn dan namens jou het aanspreekpunt voor je tussenpersoon.

Je ontvangt van ons:

/ Prognose ontwikkeling gedifferentieerde premie bij Ziektewet/ WGA-instroom
/ Ondersteuning in je keuze voor het wel of geen eigen risicodragerschap Ziektewet/ WGA

geld

Financieel inzicht voor de werkgever

Wij geven op dossierniveau inzicht op je totale verzuimkosten over een periode van 12 jaar. Wat zijn bijvoorbeeld de kosten van het verzuim tijdens de 104 weken van de loondoorbetaling en wat zijn de kosten van de WIA-instroom? Ook hier werken we verschillende scenario’s uit waarin je ziet dat ‘werken loont’. We geven advies over hoe je de schadelasten beheerst door het toepassen van de sociale wet- en regelgeving en laten zien wat deze schadelastbeheersing je oplevert in euro’s.

Je ontvangt van ons:

/ Overzicht verzuimkosten
/ Overzicht kosten WIA-instroom
/ Prognose ontwikkeling gedifferentieerde premie

Financieel Inzicht werknemer

Financieel inzicht voor de werknemer

In de praktijk blijkt vaak dat het voor de arbeidsongeschikte werknemer niet altijd duidelijk is hoe zijn of haar inkomen er na een WIA-beoordeling uitziet. Het geven van duidelijkheid neemt een hoop onrust weg en daarom schetsen wij verschillende overzichten van het inkomen na de WIA-beoordeling. Zo laten we onder andere zien dat ‘werken loont’. Deze overzichten kunt je vervolgens gebruiken om duidelijkheid te geven aan je werknemer. Dit kun je bijvoorbeeld doen wanneer de re-integratie stagneert of tijdens het voorbereidend gesprek op de WIA-aanvraag.

Je ontvangt van ons:

/ Overzicht inkomen werknemer na WIA-beoordeling
/ Heldere uitleg over de wettelijke uitkeringen