Re-integratie 2e spoor

Wanneer je medewerker (langdurig) in het verzuim zit en de arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat er binnen de organisatie weinig of geen mogelijkheden zijn, dan dien je je medewerker te ondersteunen naar een nieuwe duurzaam passende baan buiten je organisatie.

Met persoonlijke aandacht, kennis van inzetbaarheid, wetgeving en UWV-eisen word je in dit hele proces ontzorgd. De kans op een succesvolle en duurzame uitstroom naar regulier werk wordt vergroot door het inzetten van diverse aanbodversterkende instrumenten. Met behulp van (digitale) testen en opdrachten wordt samen met je medewerker een persoons- en zoekprofiel richting passend werk opgesteld en versterken we de sollicitatievaardigheden.

 

Altijd op maat, omdat elk traject en elke medewerker uniek is.