Nieuws

De Nederlandse sociale zekerheid is aan veel veranderingen onderhevig. Wij houden de actualiteiten en nieuwe regels goed in de gaten en verzamelen de laatste belangrijkste (wets) wijzigingen en interessante nieuwsberichten.

In mijn nieuwsbrief houd ik je met regelmaat op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verzuim, inkomen, sociale zekerheid en arbeidsrecht, en wat dit voor jouw bedrijf of organisatie betekent.

Aanmelden nieuwsbrief

 

Inzet Diensten - Sociale zekerheid

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Op 1 juli en in augustus 2022 zijn er weer wijzigingen in het arbeidsrecht. De belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op jouw medewerkers heb ik voor je samengevat.

verzuim en vakantiedagen

Verzuim en vakantiedagen

Verzuim en vakantiedagen // Hoe zit het ook alweer?

Je zult het afgelopen jaar vast wel gemerkt hebben; werknemers melden zich sneller ziek. Dat is niet gek; waar we normaal gezien nog gewoon naar kantoor gingen als we een verkoudheid voelden opkomen, wordt er nu verwacht dat we thuis blijven. En niet iedereen kan zijn werk thuis uitvoeren. Hoe ga je hiermee om? Zeker met de vakantieperiode in het vooruitzicht.

eerste kamer

Veranderingen HR 2021

In 2021 treden er een aantal wetswijzigingen en regelingen in werking die belangrijk kunnen zijn voor je personeels- en verzuimbeleid. we hebben de belangrijkste wijzigingen voor je samengevat.

UWV wg evenement

UWV online werkgeversmiddag

UWV Online werkgeversmiddag 19-11-2020

prinsjesdag

Veranderingen per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 treden er een aantal wetswijzigingen en regelingen in werking die belangrijk kunnen zijn voor je personeels- en verzuimbeleid. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor je samengevat.

Compensatie Transitievergoeding

Compensatie Transitievergoeding

Regeling Compensatie Transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid, vanaf vandaag aan te vragen via de site van het UWV

 

slapend dienstverband

Slapende dienstverbanden worden wakker geschud

Wanneer mag je je arbeidsongeschikte werknemer ontslaan? Hoe werkt de compensatieregeling transitievergoeding? Er kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 worden gecompenseerd. Wat als je werknemer 2 jaar voor 1 juli 2015 ziek werd?

Laat je als werkgever goed informeren.

Contacta 2019

Contacta 2019

Op 5 en 6 november stond ik op de Contacta.nl. Hét zakelijk netwerkevent van Zuidwest Nederland en Vlaanderen.
Tijdens Contacta.nl komen bedrijven uit Zeeland, West Brabant en Vlaanderen en uit diverse sectoren samen.
 

prinsjesdag

Prinsjesdag 2019: wat betekent dit voor HR?

De kabinetsplannen voor 2020 zijn bekend. Benieuwd naar wat dit betekent voor werkgevers? Ik heb de belangrijkste afspraken uit de miljoenennota op een rij gezet. 

header inkomenszekerheid

Financieel Inzicht

Breng jij de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor je werknemer in beeld?

 

whk check

WHK-check loont!

Ligt hij al op jouw deurmat?

Binnenkort ontvang je als werkgever de beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk-beschikking) van de Belastingdienst. Het controleren van een Whk-beschikking kan geld opleveren!

 

rekenmachine

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Eerste Kamer heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 28 mei aangenomen en treedt per 1-1-2020 in werking. Wat verandert er allemaal? Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen samengevat.

Mkb'ers worstelen met hoger ziekteverzuim

Veel ondernemingen die onder het midden- en kleinbedrijf (mkb) vallen hebben het zwaar te verduren sinds de coronacrisis. Langdurig ziekteverzuim van personeel maakt het hen alleen maar moeilijker. Het opvullen van de gaten die vallen door verzuim vergroot de financiële schade. "Als een werkgever vervanging inschakelt, is hij dubbele kosten kwijt."

Lees hier verder

Bedrijven voelen zich dubbel gedupeerd door oplopend quarantaineverzuim

"In het geval van verplichte quarantaine mogen werkgevers hun medewerkers niet ziek melden. Alleen wanneer een werknemer echt ziek en ziek gemeld is, kan de werkgever een beroep doen op de verzekering".

Lees hier verder 

 

Wetsvoorstel voor betaald ouderschapsverlof gepubliceerd

Het definitief wetsvoorstel voor betaald ouderschapsverlof is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel wijzigt wetten als de Wet flexibel werken (WFW) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

De meest in het oog springende wijziging is de invoering van een betaald ouderschapsverlof: 9 weken ouderschapsverlof met uitkering van UWV en zijn er wijzigingen in aanvullend geboorteverlof en WWF. Zo wordt vastgelegd dat een werknemer aanvullend geboorteverlof kan stopzetten bij onvoorziene omstandigheden zoals ziekte en krijgen ook niet-verzekerde werknemers (dga’s) recht op een uitkering bij aanvullend geboorteverlof,
Verder kunnen straks álle werknemers die mantelzorgen of jonge kinderen hebben, een verzoek indienen op basis van de WFW. Op organisatie- of cao-niveau valt voor hen niet af te wijken.

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer verzocht het wetsvoorstel Betaald ouderschapsverlof snel in behandeling te nemen, zodat het op tijd in werking kan treden.

Uitzending How it's Done RTL-Z

Onlangs was InZet -samen in regie te zien op RTL-Z in het programma How it's Done. In deze uitzending vertel ik je in 2 minuten over de dienstverlening van InZet 

Bekijk hier het item

Zo vergroot je de mentale veerkracht van je medewerkers

“Beleid gericht op het vergroten van de mentale veerkracht van medewerkers is dus maatwerk. Iedereen is anders. Maar iedereen heeft ook passies en talenten. Het gaat erom die samen te ontdekken, daar op in te spelen, ruimte te geven voor ‘flow’ en zo de mentale veerkracht met vereende krachten te vergroten”

Lees hier het hele artikel

Bedrijfsartsen gaan burn-outs anders behandelen

Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben ertoe geleid dat bedrijfsartsen burn-outs anders gaan behandelen. "In de richtlijn staat nu duidelijk wat werkgevers moeten doen en hoe cruciaal de eerste maand na uitval is". Een verschil met de vorige richtlijn is dat bedrijfsartsen nu in de behandeling meteen met oplossingen aan de slag gaan. Want opgebrand en overspannen zijn is al niet leuk, als je bedrijfsarts dan ook nog blijft inzoomen op wat er misgaat, loopt het herstel vertraging op.

"Vooruitblikken naar de toekomst" vat Bastiaansen samen. "Dus hoe zorg je dat je uit de situatie komt waar je in zit? Wie en wat heb je daarvoor nodig? Wat kun je zelf doen? En waar heb je anderen voor nodig?

lees hier het hele artikel

 

 

Zieken zitten langer in de WW en de bijstand

Wie ziek is of psychiatrische klachten heeft, komt eerder in de bijstand of in de WW dan wie niet ziek is, wijst nieuw onderzoek uit. Het kabinet wil dat verschillende instanties daarom beter samenwerken.

Lees verder

 

 

Geen aanvullende wetgeving verwerken gegevens ziekmelding

Er komt geen aanvullende wetgeving verwerken gegevens bij ziekmelding! Tot de eerste 6 weken vanaf het moment van ziekmelding mogen werkgever en werknemer samen in gesprek over de invulling van de terugkeer naar werk zonder tussenkomst van de bedrijfsarts.

Lees hier het hele artikel

Boete uitgedeeld ivm privacyschending

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hanteert strenge regels met betrekking tot privacy. Dit is voor velen nog een grijs gebied. Bent u bewust wat u als werkgever wel en niet mag vragen aan uw zieke werknemer? Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op.

Lees hier het hele artikel

Slapende dienstverbanden, rechter vraagt HR om duidelijkheid

Slapende dienstverbanden: rechter vraagt Hoge Raad om duidelijkheid
De ene kantonrechter vindt dat een werkgever niet kan worden gedwongen een werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan. De andere kantonrechter oordeelt dat slapende dienstverbanden slecht werkgeverschap zijn. De rechtbank Limburg wil duidelijkheid en vraagt de Hoge Raad om een uitspraak.

Lees verder

Langdurig verzuim blijft toenemen

Het langdurend verzuim blijft toenemen. In 2018 lag het verzuimpercentage in Nederland op 4,2% hoger dan in de jaren daarvoor. Bij grote bedrijven ligt het verzuim het hoogst, maar ook in het mkb neemt het toe. Dit blijkt uit de cijfers van de arbodienst ArboNed over 2018. Een derde van het langdurig verzuim heeft een psychische oorzaak.
 

Instroom in WW neemt af, steeds grotere instroom in WIA

Er zijn 2 redenen voor de toename van de instroom in WIA van oudere werknemers.
1. Door het afschaffen van de vervroegde uittredingsregelingen werken mensen langer door en zijn er dus meer oudere werkenden. I
2. De toename van het risico op arbeidsongeschiktheid. Dit is vooral het gevolg van het feit dat mensen van 62 jaar en ouder, de groep die voorheen nog vervroegd kon uittreden, nu hetzelfde risiconiveau hebben bereikt als de 61‑jarigen. Maar met gemiddeld 1,5 procent per jaar is het risico op arbeidsongeschiktheid nog steeds laag.

Lees het artikel van UWV

Werknemers testen op alcohol, drugs of pillen, mag niet van de wet

Werkgevers mogen niet zomaar van medewerkers eisen dat ze meewerken aan een test op alcohol, drugs of geneesmiddelen. Dat mag alleen als daar een wettelijke uitzondering voor is en die is er nu alleen voor specifieke beroepsgroepen. Werkgevers die werknemers toch willen testen, mogen dat niet doen met het beroep op een 'zwaarwegend belang'. Zij zullen de wetgever moeten vragen om de wettelijke mogelijkheden op dit gebied te verruimen.

Lees verder