Besparen met Sociale Zekerheid

Wanneer een werknemer meer dan 104 weken niet inzetbaar is, ontstaat er een belangrijk aandachtsgebied. Een aandachtsgebied met zowel financiële gevolgen voor werkgever als werknemer. Want als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. WIA staat voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA beoordeling wordt geregeld door het UWV en gaat uit van wat de werknemer nog kan doen, ofwel wat hij nog kan verdienen ondanks zijn ziekte of beperkingen.

InZet helpt je om de WGA-lasten te beperken en te voorkomen en om besparingen te realiseren door het toepassen van onze kennis van sociale wet- en regelgeving.

bril

Sociale Zekerheid op dossierniveau

Gaat je werknemer na de WIA-beoordeling weer aan het werk? Dan is er kennis nodig in het geval van uitval wegens ziekte en zul je je afvragen wie er op draait voor zaken als de loondoorbetaling, de re-integratie en de toerekening WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Wij zetten graag onze expertise in op het gebied van sociale wet- en regelgeving en arbeidsrecht om je te ondersteunen in de uitvoering van het proces richting (ex) werknemer en eventueel verzekeraar. Door het toepassen van de sociale wet- en regelgeving worden schadelasten beperkt.

Je kunt ons inzetten voor:

/ Controle WIA-beslissing
/ Toepassen van sociale wet- en regelgeving
/ Ondersteuning in Bezwaar en Beroep

/ Analyse WIA-dossier

 

beschikking

Sociale Zekerheid op organisatieniveau

Kennis van de sociale wetgeving is essentieel voor het bewust worden van de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid, want er gaat een hoop geld om in de Sociale Zekerheid. De wetgeving op dit gebied is echter complex en voortdurend aan (politieke) verandering onderhevig. Voor een onderneming gaat het al snel om 30% van de loonsom. Het is daarom zeker de moeite waard om te onderzoeken voor welke groep werknemers bijzondere regelingen gelden. Het controleren van deze informatie en alles wat hiermee samenhangt bespaart je namelijk veel geld. 

Dit doet InZet voor jou:

/ Controle WHK-beschikking
/ Ondersteuning in je keuze om wel of geen eigen risico te dragen ZW/WGA
/ Ondersteuning in Bezwaar en Beroep
/ Advies in het optimaal benutten van subsidiemogelijkheden en voordelen

 

“De regelgeving rond verzuim verandert snel, maar Yvette is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.”