Wet Arbeidsmarkt in Balans

.

Wet Arbeidsmarkt in Balans: samenvatting van de 6 belangrijkste wijzigingen

Ketenbepaling

Werknemers krijgen weer na drie (in plaats van  twee) jaar recht op een vast contract. Het aantal tijdelijke contracten dat een werkgever binnen die periode met een werknemer mag afspreken voordat er recht op een vast contract ontstaat blijft drie. De tussenpoos om de keten van tijdelijke contracten te doorbreken is en blijft onder de WAB minimaal zes maanden. Wel wordt in de cao de mogelijkheid verruimd om de tussenpoos  te verkorten naar drie maanden.

Transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding wijzigt:Een werknemer hoeft straks niet meer minimaal twee jaar in dienst te zijn om recht te hebben op de transitievergoeding bij ontslag. Hij krijgt dit recht van het begin van zijn arbeidsovereenkomst. Een werknemer bouwt geen hogere transitievergoeding meer op als hij langer dan tien jaar in dienst is geweest. Een werknemer bouwt de transitievergoeding op over de feitelijke duur van zijn arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding wordt dus niet meer afgerond op halve dienstjaren.

Oproepkrachten

De werkgever moet jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten met een nul-urencontract of min-max contract. Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden. Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht straks minimaal vier dagen van tevoren oproepen (in de cao kan hiervan worden afgeweken).

Payroll

Payrollwerknemers vallen straks niet meer onder het uitzendregime. Hierdoor kunnen payrollbedrijven straks geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.

Cumulatiegrond

Door de introductie van de cumulatiegrond (de i-grond) kan een werkgever bij het indienen van een ontbindingsverzoek bij de rechter straks verschillende ontslaggronden met elkaar combineren.

WW premie

Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.

Samenvatting WAB

Meer blogs

header inkomenszekerheid

Financieel Inzicht

Breng jij de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor je werknemer in beeld?

 

Contacta 2019

Contacta 2019

Op 5 en 6 november stond ik op de Contacta.nl. Hét zakelijk netwerkevent van Zuidwest Nederland en Vlaanderen.
Tijdens Contacta.nl komen bedrijven uit Zeeland, West Brabant en Vlaanderen en uit diverse sectoren samen.
 

UWV wg evenement

UWV online werkgeversmiddag

UWV Online werkgeversmiddag 19-11-2020