Verzuim en vakantiedagen

.

Verzuim en vakantiedagen // Hoe zit het ook alweer?

Je zult het afgelopen jaar vast wel gemerkt hebben; werknemers melden zich sneller ziek. Dat is niet gek; waar we normaal gezien nog gewoon naar kantoor gingen als we een verkoudheid voelden opkomen, wordt er nu verwacht dat we thuis blijven. En niet iedereen kan zijn werk thuis uitvoeren. Hoe ga je hiermee om? Zeker met de vakantieperiode in het vooruitzicht.

Ziek worden op vakantie
Als je werknemer tijdens de vastgestelde vakantie ziek is of wordt, dan geldt de hoofdregel dat hij niet langer vakantieverlof geniet, maar ziekteverlof (7:638 lid 8 BW). Een werknemer die ziek is en met vakantie gaat of een werknemer die tijdens de vakantie ziek wordt, is dus niet langer met vakantie maar ziek.

Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, behoudt hij de vakantiedagen waarop hij ziek was. Deze dagen worden namelijk gezien als ziektedagen. Je werknemer heeft dus het recht om de vakantiedagen waarop hij ziek was, later opnieuw op te nemen. Je werknemer moet zich dan wel houden aan het verzuim­protocol en zich dus op tijd ziekmelden.

Als werkgever doe je er verstandig aan goede afspraken te maken over ziekmelding en controle procedures, bijvoorbeeld in een verzuimprotocol. Neem daarin ook op dat de werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie moet kunnen aantonen (medisch door een arts vastgesteld) dat hij ziek is geweest. Dit kan ook al vast zijn gelegd in de cao. Hulp nodig bij het opstellen van een verzuimprotocol? Ik kan je hierbij helpen.

Ziek zijn en opnemen van vakantiedagen
Werknemers die al ziek zijn, kunnen in bepaalde gevallen ook op vakantie gaan. Als werkgever moet je toestemming geven als een zieke werknemer op vakantie wil gaan. Bij twijfel kan je een verzoek neerleggen bij de bedrijfsarts. Dit kun je bijvoorbeeld doen wanneer je werknemer niet langdurig kan zitten en hij geeft aan met de auto naar Spanje te gaan. Wanneer de bedrijfsarts van mening is dat deze vakantie de gezondheidssituatie van de werknemer verslechtert, kan je als werkgever de vakantie weigeren. Wanneer de vakantie het herstel in de weg staat en je hebt daarover advies van de bedrijfsarts ingewonnen, mag je als werkgever de vakantie dus weigeren.

Meer blogs

UWV wg evenement

UWV online werkgeversmiddag

UWV Online werkgeversmiddag 19-11-2020

rekenmachine

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Eerste Kamer heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 28 mei aangenomen en treedt per 1-1-2020 in werking. Wat verandert er allemaal? Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen samengevat.

whk check

WHK-check loont!

Ligt hij al op jouw deurmat?

Binnenkort ontvang je als werkgever de beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk-beschikking) van de Belastingdienst. Het controleren van een Whk-beschikking kan geld opleveren!