Veranderingen per 1 juli 2020

Wat is belangrijk voor je personeels- en verzuimbeleid?

 

Minimumloon gaat omhoog.
Minimumloon gaat per 1 juli 2020 met 27 euro omhoog. In januari 2020 steeg het minimumloon al met 18 euro extra per maand. Voor een werknemer van 21 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2020: € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week en € 77,54 per dag.

Maximum premieloon en dagloon WAO/WIA, WW en ZW
Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2020 vast op € 57.232 op jaarbasis. Het UWV gebruikt het maximum dagloon om de hoogte van de wettelijke WIA-uitkering vast te stellen. De overheid gebruikt het maximum premieloon om haar premies vast te stellen.

Geboorteverlof
Vanaf 1 juli 2020 telt het geboorteverlof maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV ter hoogte van 70%. De werknemer moet de verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het betaalde geboorteverlof van een week opneemt. Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Lage WW-premie
Addendum arbeidsovereenkomst moet 1 juli 2020 geregeld zijn! 
Vanwege de coronacrisis hebben werkgevers uitstel gekregen tot 1 juli 2020 om voor werknemers een vaste arbeidsovereenkomst (of addendum) op te stellen, als zij gebruik willen maken van de lage WW-premie. Het tijdelijke ‘coulanceregime’, loopt dus op 30 juni 2020 af.

Werkgevers betalen voor werknemers in vaste dienst een lage WW-premie. Niet altijd is goed vastgelegd welke werknemers in vaste dienst zijn, omdat in het verleden tijdelijke werknemers gewoon in dienst bleven zonder dat dit in een (tweede) arbeidsovereenkomst werd vastgelegd. Werkgevers moeten dat alsnog doen, of hiervoor een addendum opstellen bij het oorspronkelijke, eerste, arbeidscontract.

 

Meer blogs

Compensatie Transitievergoeding

Compensatie Transitievergoeding

Regeling Compensatie Transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid, vanaf vandaag aan te vragen via de site van het UWV

 

verzuim en vakantiedagen

Verzuim en vakantiedagen

Verzuim en vakantiedagen // Hoe zit het ook alweer?

Je zult het afgelopen jaar vast wel gemerkt hebben; werknemers melden zich sneller ziek. Dat is niet gek; waar we normaal gezien nog gewoon naar kantoor gingen als we een verkoudheid voelden opkomen, wordt er nu verwacht dat we thuis blijven. En niet iedereen kan zijn werk thuis uitvoeren. Hoe ga je hiermee om? Zeker met de vakantieperiode in het vooruitzicht.

header inkomenszekerheid

Financieel Inzicht

Breng jij de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor je werknemer in beeld?