Slapende dienstverbanden worden wakker geschud

Wanneer mag je je arbeidsongeschikte werknemer ontslaan? Hoe werkt de compensatieregeling transitievergoeding? Er kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 worden gecompenseerd. Wat als je werknemer 2 jaar voor 1 juli 2015 ziek werd?

Laat je als werkgever goed informeren.

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 geoordeeld dat de werkgever moet meewerken aan het einde van een slapend dienstverband. Als is voldaan aan de wettelijke eisen voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, geldt als uitgangspunt dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van de transitievergoeding per einde wachttijd.

Wanneer je werknemer binnen 26 weken na wachttijd het werk niet kan hervatten en je werknemer is (deels) niet werkzaam in eigen of aangepast werk, mag je je werknemer ontslaan.

 Compensatie transitievergoeding

Als je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, kun je vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Voor deze regeling geldt een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De compensatie kan niet hoger zijn dan:

  • Het maximum bedrag, behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was als dit bedrag.
  • Het loonbedrag wat er tijdens 2 jaar loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte aan werknemer is betaald.
  • De compensatie kan niet hoger zijn dan de transitievergoeding die zou zijn betaald bij een maximale duur van het dienstverband. Het einde hiervan is de eerste dag na de loondoorbetalingsplicht van maximaal 2 jaar. Is er een hogere transitievergoeding betaald omdat het dienstverband later eindigde? Dan wordt die extra periode niet vergoed.
  • De compensatie is nooit hoger dan de betaalde transitievergoeding. Extra loonbetalingen door een loonsanctie worden niet vergoed.
  • Er wordt geen wettelijke rente gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
Compensatieregeling met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015

 Let op: de compensatieregeling geldt alleen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Wat gebeurt er met werknemers die 2 jaar voor 1 juli 2015 ziek zijn geworden en nog een slapend dienstverband hebben? Hier geldt helaas geen compensatieregeling voor. Laat je als werkgever vooraf goed informeren.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad

Meer blogs

rekenmachine

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Eerste Kamer heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 28 mei aangenomen en treedt per 1-1-2020 in werking. Wat verandert er allemaal? Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen samengevat.

prinsjesdag

Prinsjesdag 2019: wat betekent dit voor HR?

De kabinetsplannen voor 2020 zijn bekend. Benieuwd naar wat dit betekent voor werkgevers? Ik heb de belangrijkste afspraken uit de miljoenennota op een rij gezet. 

whk check

WHK-check loont!

Ligt hij al op jouw deurmat?

Binnenkort ontvang je als werkgever de beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk-beschikking) van de Belastingdienst. Het controleren van een Whk-beschikking kan geld opleveren!