Prinsjesdag 2019: wat betekent dit voor HR?

De kabinetsplannen voor 2020 zijn bekend. Benieuwd naar wat dit betekent voor werkgevers? Ik heb de belangrijkste afspraken uit de miljoenennota op een rij gezet, zodat je jezelf kunt voorbereiden op alle wijzigingen die op stapel staan. 

Invoering Wet arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Hiermee wijzigt onder andere het ontslagrecht, de ketenregeling en het recht op transitievergoeding. Lees hieronder een beknopt overzicht van het WAB: 

  • Eenvoudiger ontslag - Momenteel moet de werkgever volledig voldoen aan één van acht ontslaggronden. Nu wordt ontslag ook mogelijk wanneer er sprake is van een optelsom van omstandigheden. 
  • Transitievergoeding - In geval van ontslag hebben werknemers vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook tijdens de proeftijd. Bij sprake van lang dienstverband, wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd.
  • Bedrijfsbeëindiging kleine werkgevers - Voor kleine werkgevers komt er een regeling om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen vanwege ziekte of pensioen. 
  • Proeftijd bij vast contract - Er komt geen verlenging van de proeftijd voor vaste contracten.  
  • Ketenregeling - De regeling voor een keten aan tijdelijke contracten wordt verruimd naar 3 jaar. Verder wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden. Dit kan wanneer er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. 
  • Payroll - Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Dit met uitzondering van pensioen: hiervoor geldt een eigen regeling.
  • Oproepkracht - Een oproepkracht hoeft niet permanent beschikbaar te zijn. Een werknemer moet ten minste 4 dagen van te voren worden opgeroepen. Verder behoudt deze het recht op loon als het werk wordt afgezegd. 
  •  WW premie - Werkgevers gaan een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.

Lees hier meer over de wijzigingen van de WAB.

Ambtenaren 

Vanaf 2020 vervalt het Ambtenarenrecht en is het "gewone" arbeidsrecht ook van toepassing op ambtenaren. Ambtenaren kregen tot nu toe een eenzijdige aanstelling bij het rijk, de provincie of gemeente. Deze aanstellingen worden per 2020 automatisch overgezet naar arbeidsovereenkomsten. Overheidspersoneel met bijzondere taken, zoals de politie en militairen houden wel een aparte status.

Tegemoetkoming loondoorbetaling

Werkgevers krijgen vanaf 2020 een tegemoetkoming van €1.100,- voor de kosten van loondoorbetaling voor zieke werknemers. Vooral kleine werkgevers profiteren hiervan. Werkgevers moeten dit zelf wel regelen in hun eigen salarisadministratie.

Compensatie transitievergoeding

Als je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, kun je vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Voor deze regeling geldt een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. In 2021 start ook de compensatieregeling Transitievergoeding MKB. Deze regeling houdt in dat kleine werkgevers compensatie kunnen krijgen voor transitievergoedingen in geval van beëindiging van het bedrijf wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. 

Investering Duurzame Inzetbaarheid

Vanaf 2020 wordt er structureel 10 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van duurzame inzetbaarheid voor mensen met een zwaar beroep. Wanneer oudere werknemers niet in staat zijn gezond door te werken tot het pensioen, wordt het tijdelijk mogelijk hen eerder te laten stoppen. Sociale partners moeten per sector hierover afspraken maken. 

Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord voor een gezondere leefstijl moet ervoor zorgen dat werknemers minder vaak ziek zijn. In 2020 wordt het Nationaal Preventieakkoord geïmplementeerd. Werknemers die zich fit voelen en gezond zijn melden zich minder vaak ziek. Daarom is het belangrijk om als bedrijf goed inzicht te hebben in de risicofactoren van verzuim. Bij minder verzuim zijn er lagere bedrijfskosten. Kijk hier voor meer informatie over inzetbaarheid.

Wil jij weten wat de impact is op jouw bedrijf of organisaties naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen? Neem vrijblijvend contact op. 

Meer blogs

Contacta 2019

Contacta 2019

Op 5 en 6 november stond ik op de Contacta.nl. Hét zakelijk netwerkevent van Zuidwest Nederland en Vlaanderen.
Tijdens Contacta.nl komen bedrijven uit Zeeland, West Brabant en Vlaanderen en uit diverse sectoren samen.
 

eerste kamer

Veranderingen HR 2021

In 2021 treden er een aantal wetswijzigingen en regelingen in werking die belangrijk kunnen zijn voor je personeels- en verzuimbeleid. we hebben de belangrijkste wijzigingen voor je samengevat.

Compensatie Transitievergoeding

Compensatie Transitievergoeding

Regeling Compensatie Transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid, vanaf vandaag aan te vragen via de site van het UWV