Financieel Inzicht

.

Als je werknemer arbeidsongeschikt is, brengt dit al genoeg zorgen met zich mee. Zorgen over gezondheid en re-integratiemogelijkheden, maar ook zorgen over het terugvallende inkomen. Door je werknemer al vroeg in het proces te informeren over de financiële gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid kan je deze zorgen wegnemen of beperken.

13% van de werknemers heeft op dit moment zorgen of vragen over geld. 78% van de werknemers wil wanneer zich een situatie voordoet met mogelijk financiële gevolgen, terecht kunnen bij de werkgever. Met name wanneer het gaat over minder werken, vervroegd/deeltijd pensioen of minder inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid.(bron: Wijzer in geldzaken 12-9-2019).

Vragen over geld in het geval van arbeidsongeschiktheid kunnen gaan over de wettelijke loondoorbetalingsplicht, CAO en wettelijke uitkeringen. Is er recht op een wettelijke uitkering? Hoe hoog is de uitkering en hoe lang ontvang ik deze? Wordt de wettelijke uitkering aangevuld met een verzekering of een toeslag? En wat gebeurt er met mijn inkomen wanneer ik opnieuw uitval?

De wetgeving op dit gebied is complex en voortdurend aan (politieke) verandering onderhevig. Kennis van de sociale wetgeving is dan ook essentieel.

“Ik deel graag mijn kennis en breng de financiële gevolgen van verminderde inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid voor jou en je werknemer in beeld “

Naast de wet- en regelgeving vanuit de Sociale Zekerheid, hou ik rekening met de verplichtingen vanuit de CAO, aanvullende voorzieningen en verzekeringen. Er wordt een inkomensplaatje geschetst en in diverse scenario’s zien we de financiële gevolgen wanneer je werknemer wel en niet werkt. In het stappenplan geef ik een overzicht wanneer er welke acties noodzakelijk zijn en geef ik advies met betrekking tot het aanvragen van subsidies en regelingen.

Financiële gevolgen voor jou als werkgever

Als werkgever ben je 12 jaar financieel verantwoordelijk voor je zieke werknemer. Wat zijn de totale kosten van verzuim? En wat is het effect van langdurige arbeidsongeschiktheid op de (gedifferentieerde) premie Ziektewet en WGA? Is de keuze voor het eigen risicodagen of verzekerd via het publieke bestel nog wel passend?

Ik geef inzicht in de totale kosten van verzuim en geef een prognose van de ontwikkeling van uw gedifferentieerde premie over een aantal jaren. Hiermee hou je grip op de geldstromen van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Inzicht in de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid bespaart je als werkgever een hoop tijd, onrust en geld.

Will je dat ik mijn kennis met je deel? Neem dan vrijblijvend contact op om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

 

“inkomenszekerheid neemt onrust weg”.

Meer blogs

eerste kamer

Veranderingen HR 2021

In 2021 treden er een aantal wetswijzigingen en regelingen in werking die belangrijk kunnen zijn voor je personeels- en verzuimbeleid. we hebben de belangrijkste wijzigingen voor je samengevat.

prinsjesdag

Prinsjesdag 2019: wat betekent dit voor HR?

De kabinetsplannen voor 2020 zijn bekend. Benieuwd naar wat dit betekent voor werkgevers? Ik heb de belangrijkste afspraken uit de miljoenennota op een rij gezet. 

Contacta 2019

Contacta 2019

Op 5 en 6 november stond ik op de Contacta.nl. Hét zakelijk netwerkevent van Zuidwest Nederland en Vlaanderen.
Tijdens Contacta.nl komen bedrijven uit Zeeland, West Brabant en Vlaanderen en uit diverse sectoren samen.