Compensatie Transitievergoeding

Regeling Compensatie Transitievergoeding, vanaf 1-4-2020 aan te vragen via de site van het UWV.

Wat houdt deze regeling ook alweer in?

Als je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, kun je vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Voor deze regeling geldt een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. 

Vanaf 1 april 2020 kan je via de site van het UWV de compensatie aanvragen. Let op: hiervoor heb je wel E-herkenning nodig. Via deze link kom je bij het formulier.

Beoordelingstermijnen
De aanvragen met terugwerkende kracht (dus voor transitievergoedingen die na 1-7-2015 en voor 1-4-2020 zijn betaald) kunnen worden aangevraagd in de periode van 1 april 2020 tot 30 september 2020. Hou wel rekening met een beoordelingsperiode van 26 weken. Nadat is beslist dat er recht is op compensatie, moet het UWV de compensatie binnen 6 weken na beslisdatum uitbetalen.

Is er na 1 april 2020 een transitievergoeding betaald? (het opzeg verbod eindigde dan na 1 april 2020) dan moet het UWV binnen 8 weken na indienen van je aanvraag een beslissing nemen en binnen 6 weken na beslisdatum betalen.

Aan te leveren informatie
Er zal informatie moeten worden aangeleverd worden, zodat het UWV kan vaststellen:

 • dat er een arbeidsovereenkomst was
 • wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt;
 • dat er een transitievergoeding is betaald;
 • hoe de transitievergoeding is berekend.

Het gaat oa om:

 • Arbeidsovereenkomst of document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat (zoals loonstrook)
 • Bewijs einde arbeidsovereenkomst. Bv beëindigings- of vaststellingsovereenkomst, opzegbrief, uitspraak rechter
 • Bewijs hoeveel brutoloon jullie totaal hebben betaald tijdens de periode van ziekte:
  • Loonstrook periode voor de datum dat  werknemer 1 jaar ziek was
  • Loonstrook periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken
 • Berekening hoogte transitievergoeding, zodat UWV de hoogte van de compensatie kan bepalen
 • Bewijs dat volledige transitievergoeding is betaald en op welke datum, bv een bankafschrift  

TIP: Check ook of er sprake is van:
-Inzetbaarheidskosten
-Ploegentoeslag / overwerktoeslag
-Winstuitkering/ bonussen

Wil je hulp met het invullen van je aanvraag, of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact met me op. Ik help je graag. contact 

 

Meer blogs

slapend dienstverband

Slapende dienstverbanden worden wakker geschud

Wanneer mag je je arbeidsongeschikte werknemer ontslaan? Hoe werkt de compensatieregeling transitievergoeding? Er kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 worden gecompenseerd. Wat als je werknemer 2 jaar voor 1 juli 2015 ziek werd?

Laat je als werkgever goed informeren.

verzuim en vakantiedagen

Verzuim en vakantiedagen

Verzuim en vakantiedagen // Hoe zit het ook alweer?

Je zult het afgelopen jaar vast wel gemerkt hebben; werknemers melden zich sneller ziek. Dat is niet gek; waar we normaal gezien nog gewoon naar kantoor gingen als we een verkoudheid voelden opkomen, wordt er nu verwacht dat we thuis blijven. En niet iedereen kan zijn werk thuis uitvoeren. Hoe ga je hiermee om? Zeker met de vakantieperiode in het vooruitzicht.

prinsjesdag

Prinsjesdag 2019: wat betekent dit voor HR?

De kabinetsplannen voor 2020 zijn bekend. Benieuwd naar wat dit betekent voor werkgevers? Ik heb de belangrijkste afspraken uit de miljoenennota op een rij gezet.